W zależności od umiejętności i wykonywanej specjalności rzeczoznawca może posiadać poniższe kompetencje w ramach prowadzonej działalności co sprawia, że ma dość szeroką skalę wykonywania pracy. Jest to pewna zaleta, która pozwala na wybór poszczególnych prac na rynku usług.

I - Technika samochodowa

 1. Identyfikacja pojazdów, ustalenie marki, typu oraz rodzaju pojazdu i roku produkcji.
  • Systematyka VIN, sposoby badań oryginalności znaków.
  • Części składowe numeru VIN.
  • Identyfikacja pojazdu z ustaleniem roku produkcji, rejestracji, parametrów technicznych pojazdu i silnika, wyposażenia dodatkowego, powłoki lakierowej, ogumienia.
 2. Określanie autentyczności numeru identyfikacyjnego pojazdu
  • Badania organoleptyczne.
  • Badania mechanoskopijne.
  • Ustalanie pierwotnych numerów identyfikacyjnych oraz zasady postępowania w sprawach o wykluczenie ingerencji w pole numerowe.
 3. Ocena stanu technicznego pojazdu, nadwozia, silnika i jego zespołów, ogumienia i oświetlenia
  • Dane techniczne pojazdu.
  • Data rejestracji i badań technicznych.
  • Przebieg całkowity.
  • Powłoka lakierowa.
 4. Ustalanie zgodności stanu faktycznego pojazdu z wymaganiami właściwych warunków technicznych
 5. Ocena stanu technicznego pojazdów po wykonanych naprawach, między innymi: kryteria oceny stanu technicznego nadwozi i kabin, silnika, zespołów przeniesienia napędu, układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszeń i powłoki lakierowej
 6. Opiniowanie pojazdów zabytkowych, unikatowych, kolekcjonerskich, typu SAM i opracowanie dokumentacji pojazdu
  • Akty prawne dotyczące pojazdów zabytkowych i SAM.
  • Sposoby wykonywania dokumentacji technicznej pojazdu zabytkowego i kolekcjonerskiego.
  • Protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
  • Kwalifikowanie pojazdów jako unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.
 7. Badania zużycia paliwa
  • Badania zużycia paliwa dla potrzeb eksploatacji pojazdów.
  • Metodyka badań.
  • Warunki techniczne wykonywania pomiarów.
  • Urządzenia pomiarowe.
  • Trasa pomiarowa – wymagania, które musi spełniać trasa pomiarowa.
  • Obliczanie wyników zużycia paliwa.
 8. Badania układów zasilania, w tym instalacji LPG
  • Metody pomiarowe.
  • Rodzaje układów zasilania silników.
  • Aparatura pomiarowa układów zasilania silników.
 9. Badania układów spalania pod kątem ekologii
  • Znajomość zasad regulaminów i dyrektyw dotyczących dopuszczalnych ilości związków toksycznych w spalinach silników spalinowych.
  • Metody i aparatura pomiarowa.
 10. Ocena jakości powłok lakierowych
  • Praktyczne wiadomości z dziedziny lakiernictwa samochodowego.
  • Główne składniki lakierów samochodowych.
  • Rodzaje powłok lakierowych.
  • Materiały stosowane w naprawach lakierniczych.
  • Wady powłok lakierowych.
  • Ocena powłoki lakierowej po naprawie.
 11. Homologacja pojazdów
 12. Znajomość regulacji prawnych w zakresie homologacji

II – Ruch drogowy, w tym rekonstrukcja zdarzeń drogowych

 1. Znajomość krajowych aktów prawnych dotyczących pojazdów i ruchu drogowego.
 2. Znajomość międzynarodowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i parametrów pojazdów.
 3. Teoria ruchu pojazdów.
 4. Organizacja ruchu drogowego i bezpieczeństwa jego użytkowników.
 5. Bezpieczeństwo czynne i bierne.
 6. Zastosowanie najnowszych rozwiązań elektronicznych systemów bezpieczeństwa w samochodzie np. ABS, ASR, ESP, AIR-B, GPS.
 7. Energochłonność i zasady odkształceń pojazdów.
 8. Rekonstrukcja zdarzeń drogowych i zaistniałych uszkodzeń pojazdów.
 9. Posługiwanie się specjalistycznymi programami komputerowymi w rekonstrukcji zdarzeń drogowych.
 10. Przystawanie geometryczne i fizyczne w odwzorowaniu uszkodzeń powstałych w wypadku drogowym.
 11. Charakterystyka metody SILIBARA i jej zastosowanie w rekonstrukcji wypadku z udziałem pieszego.
 12. Parametry decydujące o skutkach zderzenia pojazdów.
 13. Warunki dopuszczające pojazd do eksploatacji na drogach publicznych.
 14. Metodologia sporządzania opinii biegłego w skutkach zdarzenia drogowego.
 15. Charakterystyka tachografów w pojeździe samochodowym i jej wpływ na analizę zdarzeń drogowych.
 16. Specyfika analizy powypadkowej z udziałem pojazdów specjalnych, w tym jednośladowych.

III - Wycena wartości oraz koszty i jakość napraw pojazdów

 1. Określenie wartości rynkowej pojazdu
  • Omówienie pojęć wartości pojazdu: wartości bazowej, rzeczywistej, celnej, rynkowej.
  • Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem wskaźników wartości.
  • Znajomość programów dotyczących wyliczania wartości rynkowej pojazdu.
 2. Ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdów po wypadkach, kradzieżach itp. Obliczanie szkód w pojazdach dla towarzystw ubezpieczeniowych
  • Identyfikacja pojazdu.
  • Rodzaj i opis uszkodzeń pojazdu.
  • Opis i kwalifikacja uszkodzeń pojazdu.
   • Kolejność opisu uszkodzeń.
   • Dokumentacja fotograficzna.
   • Ustalenie czasu naprawy pojazdu, części, zespołów.
 3. Sporządzanie kosztorysów napraw w systemie AUDATEX, EUROTAX, INFO-EKSPERT
  • Pojęcie systemu informatycznego.
  • Charakterystyka ogólna systemu w rozliczeniach szkód.
  • Baza danych.
  • Karta typu – komputerowy formularz.
  • Ogólna charakterystyka systemu w rozliczeniach szkód.
  • Kalkulacja szkód komunikacyjnych w oparciu o katalogi i program komputerowy.
  • Rozwój technologii informatycznych i możliwości ich wykorzystania w procesie likwidacji szkód.
 4. Weryfikacja kosztorysów napraw pojazdów
  • Umiejętność wykonania oraz weryfikacja kosztorysów naprawy powypadkowej pojazdu, w świetle wymagań towarzystw ubezpieczeniowych i wymaganych technologii napraw w warsztacie naprawczym.
  • Wykorzystanie opisu uszkodzeń bądź „karty typu” w systemie AUDATEX.
  • Ustalenie wysokości szkody.
   • Koszt robocizny.
   • Koszt części zamiennych.
   • Wartość pozostałości.
   • Wielkość szkody całkowitej.
  • Określenie ubytku wartości pojazdu w wyniku naprawy nadwozia.