Zapraszamy do zapoznania się z poniżej przedstawionymi przykładami wycen maszyn zrealizowanych przez nasze biuro.

I - CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND TM 130

II – KRUSZARKA TEREX/PEGSON MAXTRAK 1000

III – PRASA ROLUJĄCA VICON


I - CIĄGNIK ROLNICZY NEW HOLLAND TM 130

 1. Podstawa opini.
  • formalna - ww. zlecenie;
  • merytoryczna - system Info-Ekspert instrukcje obsługi, Książka serwisowa, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane New Holland Polska, dokumentacja Zleceniodawcy.
 2. Ogólny harmonogram prac.
  • Identyfikacja maszyny,
  • ocena stanu technicznego,
  • próby ruchowe,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
  • opracowanie opinii.
 3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
  • 30.01.2007 – 12,00
  • Białobrzegi, ul. Kopernika 2; Przytyk – baza New Holland
  • P. Piotr Markiewicz
 4. Metoda badań:
  • organoleptyczna
  • próby ruchowe i specjalne
 5. Dane rejestracyjne:
  • Nr rej.
  • Data pierwszej rejestracji: 27.07.2005
  • Data ważności badań technicznych: 27.07.2008
  • Właściciel pojazdu:
  • Nr dowodu rejestracyjnego pojazdu:
 6. Dane techniczno – identyfikacyjne:
  • Nr fabryczny: e13*74/150*2000/25*0
  • Nr identyfikacyjny: ACM240380
  • Marka: NEW HOLLAND
  • Typ: M 1
  • Model: TM 130 8,5t
  • Rok produkcji: 2005
  • Rodzaj maszyny: CIĄGNIK ROLNICZY
  • Rodzaj nadwozia: SAMOJEZDNE KOŁOWE
  • Kolor powłoki lakierowej kabiny/ nadwozia: NIEBIESKI UNI 2-WARSTWOWY
  • Typ i numer kabiny: Safety Cab SLTV 4 - MB/MBC7BC1/TM130 – ACM240380
  • Rodzaj silnika: TURBO DIESEL – NEW HOLLAND
  • Układ/ilość cyl/doładowanie: R6 – z turbodoładowaniem
  • Nr fabr. silnika: HC 134171
  • Pojemność i moc silnika: 7480 ccm, 96 kW
  • Rodzaj napędu: KOŁOWY 4 x 4 – załączany automatycznie
  • Kąt skrętu kół przednich: 65 stopni
  • Stan licznika: 2961 motogodzin
  • Układ hydrauliczny: OTWARTY – 181 l/m
  • DMC/masa własna: 8500 kg/6830 kg
  • Ogumienie: Goodyear Optilac DT 818, Przednie – 480/65R28, Tylne – 600/65R38
 7. Ocena stanu:
  • SILNIK – Wad ani niesprawności nie stwierdzono.
  • PODWOZIE – Wad ani niesprawności nie stwierdzono.
  • NADWOZIE – Drobne otarcia powłoki lakierowej w części dolnej. Innych wad ani uszkodzeń nie stwierdzono.
  • OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU – stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności: Braków, wad ani niesprawności nie stwierdzono.

  Na podstawie badań ruchowych i organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:
  Opisany wyżej ciągnik rolniczy New Holland TM 130 nr rej. WI786A jest w pełni sprawny technicznie i przydatny do wykonywania przeznaczonych mu zadań.Wartość rynkowa maszyny w opisanym stanie na dzień 31 stycznia 2007 roku wynosi 188 200, 00 PLN netto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.

 8. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA:
  • Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
  • Wydając niniejszą opinię/ocenę/ekspertyzę rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
  • Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
  • Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
  • Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
  • ZAŁĄCZNIKI: wydruki Info – Ekspert.
  • Ocenę sporządzono w dwóch egz. każdy po 5 str.
  • Na tym opinię zakończono i podpisano

II – KRUSZARKA TEREX/PEGSON MAXTRAK 1000

 1. Podstawa opini.
  • formalna - ww. zlecenie;
  • merytoryczna – instrukcje obsługi, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane TEREX /PEGSON Intern., dokumentacja Zleceniodawcy.
 2. Ogólny harmonogram prac.
  • Identyfikacja maszyny,
  • ocena stanu technicznego,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
  • opracowanie opinii.
 3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
  • 30.01.2007 – 12,00
  • Białystok
  • użytkownik maszyny
 4. Metoda badań:
  • organoleptyczna
 5. Dane techniczno – identyfikacyjne:
  • MARKA: TEREX /PEGSON
  • NUMER FABRYCZNY: 100145 BK
  • TYP MASZYNY: AX 857 MAXTRAK
  • WAGA: 31300 Kg.
  • ROK PRODUKCJI: 2004r.
  • Pełna dokumentacja danych technicznych w załączniku nr 1
 6. Wyliczenie wartości:

 7. Stopień zużycia technicznego maszyny:
  Zt = (t*(t+T))/2T2 = 0,30 gdzie:
  Zt – stopień zużycia technicznego maszyny;
  T – przewidywany minimalny okres trwałości maszyny, zależny od jej typu – przyjęto minimum 30 lat;
  t – wiek maszyny wycenianej (ilość lat eksploatacji) = 3.5 lat;

  Współczynnik nowoczesności maszyny:
  k = 1-a(t-1) = 0,60 gdzie:
  a – wskaźnik empiryczny (0,01 - 0,03) - przyjęto 0,02;

  Wartość techniczna maszyny:
  Wt = Wp*(1-Z)*k = 3 750 000 * 0,70 * 0,60 = 1 575 000 PLN gdzie:
  Wt – wartość techniczna maszyny w PLN netto;
  Wp – wartość początkowa maszyny w PLN netto – przyjęto średnią cenę netto dostępnych na rynku nowych maszyn spełniających podobne funkcje i o podobnej wydajności (około 1 mln euro netto);

  Współczynnik własności użytkowych:
  Ki = k1*k2*k3 = 1,0*1,0*0,9 = 0,9 gdzie:
  Ki – współczynnik własności użytkowych maszyny;
  k1 – współczynnik cech ergonomicznych informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0 ze względu na dokonane przeróbki i modernizacje;
  k2 – współczynnik bezpieczeństwa eksploatacji informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0 z powodów jak wyżej;
  k3 – współczynnik warunków wytworzenia informujący o stopniu nowoczesności technologicznej i poziomie rozwiązań technicznych – przyjęto 0,9;

  Wartość użytkowa maszyny:
  Wu = Wt*Ki = 1 575 000*0,9 = 1 417 500 PLN netto

  Wartość rynkowa maszyny:
  Wr = Wu*kr*ke*ku = 1 417 500*1,0*1,0*0,9 = 1 275 750 PLN netto gdzie:
  kr – współczynnik sytuacji rynkowej (0,8 – 1,2) – przyjęto 1,0;
  ke – współczynnik warunków eksploatacji (0,75 – 1,0) – przyjęto 1,0;
  ku – współczynnik nowoczesności (0,75 – 1,0) – przyjęto 0,9;

  Komentarz do obliczeń:
  Jako wartość początkową netto przyjęto średnią cenę ofertową netto maszyny nowej o podobnych funkcjach i wydajności w kwocie 1 mln euro x 3,75 PLN = 3 750 000 PLN. Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:

  Opisana wyżej KRUSZARKA TEREX /PEGSON MAXTRAK 1000 jest w pełni sprawna technicznie i przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Wartość rynkową maszyny w opisanym stanie na dzień 20 czerwca 2008 roku oceniono metodą porównawczą na kwotę 1 275 000,00 PLN netto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.

III – PRASA ROLUJĄCA VICON RF 121 - 6838

 1. Podstawa opini.
  • formalna - ww. zlecenie;
  • merytoryczna – instrukcje obsługi, dane rynkowe z prasy specjalistycznej oraz stron www, dane Kverneland Group, dokumentacja Zleceniodawcy.
 2. Ogólny harmonogram prac.
  • Identyfikacja maszyny,
  • ocena stanu technicznego,
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej,
  • opracowanie opinii.
 3. Czas, miejsce i osoby obecne przy badaniu:
  • 31.01.2007. – 12,00
 4. Metoda badań:
  • organoleptyczna
 5. Dane techniczno – identyfikacyjne:
  • Nr fabryczny: 0877
  • Producent: Kverneland Group Gottmadingen GmbH & Co.KG
  • Marka: Vicon
  • Typ/Model: RF 121 - 6838
  • ROK PRODUKCJI: 2005r.
  • Rodzaj maszyny: PRASA ROLUJĄCA
  • Kolor powłoki lakierowej: CZERWONY
  • Masa: 2410 kg
  • Nr kontroli jakości: 52357
  • Wyposażenie dodatkowe: rampa RF, Owijacz RF
 6. Ocena stanu:
  • Stan maszyny zgodny z okresem i charakterem użytkowania.
  • Maszyna w eksploatacji od sezonu 2005 (2 sezony).
  • Wszystkie zespoły i układy w pełni sprawne.
  • Maszyna oczyszczona i zakonserwowana na zimę, garażowana.
  • Obsługa techniczna, konserwacja i remonty wykonywane w miarę potrzeb, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i wymaganiami producenta.
  • Maszyna w pełni przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań.
 7. Wyliczenie wartości:

 8. Stopień zużycia technicznego maszyny:
  Zt = (t*(t+T))/2T2 = 0,12 gdzie:
  Zt – stopień zużycia technicznego maszyny;
  T – przewidywany minimalny okres trwałości maszyny, zależny od jej typu – przyjęto minimum 10 lat;
  t – wiek maszyny wycenianej (ilość lat eksploatacji) = 2 lata;

  Współczynnik nowoczesności maszyny:
  k = 1-a(t-1) = 0,97 gdzie:
  a – wskaźnik empiryczny = 0,03;

  Wartość techniczna maszyny:
  Wt = Wp*(1-Z)*k = 64 300 * 0,88 * 0,97 = 54 880 PLN gdzie:
  Wt – wartość techniczna maszyny w PLN netto;
  Wp – wartość początkowa maszyny w tys. PLN netto – przyjęto wartość maszyny nowej netto w PLN;

  Współczynnik własności użytkowych:
  Ki = k1*k2*k3 = 1,0*1,0*1,0 = 1,0 gdzie:
  Ki – współczynnik własności użytkowych maszyny;
  k1 – współczynnik cech ergonomicznych informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0;
  k2 – współczynnik bezpieczeństwa eksploatacji informujący o fakcie wzrostu kosztów wynikających z konieczności zapewnienia wymogów – przyjęto 1,0;
  k3 – współczynnik warunków wytworzenia informujący o stopniu nowoczesności technologicznej i poziomie rozwiązań technicznych – przyjęto 1,0;

  Wartość użytkowa maszyny:
  Wu = Wt*Ki = 54 880*1,0 = 54 880 PLN netto

  Wartość rynkowa maszyny:
  Wr = Wu*kr*ke*ku = 54 880*1,2*0,95*1,0 = 62 500 PLN netto gdzie:
  kr – współczynnik sytuacji rynkowej (0,8 – 1,2) - przyjęto 1,2 (maszyna uniwersalna, łatwo zbywalna);
  ke – współczynnik warunków eksploatacji (0,75 – 1,0) – przyjęto 0,95;
  ku – współczynnik nowoczesności (0,75 – 1,0) – przyjęto 1,0;

  Komentarz do obliczeń:
  Jako wartość początkową netto maszyny przyjęto cenę netto maszyny nowej z wyposażeniem dodatkowym w kwocie 64300 PLN, która jest zgodna z danymi rynkowymi. Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. maszyny zostaje wydana następująca OPINIA:

  Opisana wyżej prasa rolująca z rampą i owijaczem bel jest w pełni sprawna technicznie i przydatna do wykonywania przeznaczonych jej zadań. Wartość rynkowa maszyny w opisanym stanie na dzień 31. stycznia 2007 roku wynosi 62500,00 PLN netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych netto). Wyliczona wartość netto maszyny jest zgodna z aktualnymi notowaniami rynkowymi i nie jest wyższa od wartości maszyny nowej.